Us?ugi brukarskie
          Oferujemy wykonanie nawierzchni z wszelkiego rodzaju materia?ów m.in. z kostki brukowej, granitowej i z kamienia naturalnego. Pracujemy na w?asnym materiale jak i powierzonym przez Inwestora. Udzielamy gwarancji na wykonane prace.

Zakres us?ug:
  • podjazdy, ?cie?ki, tarasy, schody, opaski
  • nawierzchnie ogrodowe, ?wirowe, z kamienia naturalnego
  • impregnacja nawierzchni
  • stabilizacje terenu