Kontakt
BRUK GARDEN

Oferujemy us?ugi w ca?ym województwie lubelskim, w szczególno?ci w okolicach Lublina, Niemiec, Lubartowa itd.

Dojazd i wycena jest bezp?atna i niezobowi?zuj?ca.

Zapraszamy Pa?stwa do kontaktu telefonicznego jak i droga mailowa z nasz? firm?.
Poni?ej przedstawiamy kilka sposobów na kontakt:

NAWIERZCHNIE – 601-455-548

OGRODY – 781-987-536

Email: biuro@bruk-garden.pl